Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska "Pro Civium"
Poznań 61 - 423; ul. Przełom 1
tel./fax 061 307 08 70
www.procivium.pl

sekretariat@procivium.pl 

procivium@procivium.pl


Dane rejestrowe:
  • numer wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  
- 185
  • numer REGON
- 381084912
  • numer NIP
- 7831786805
  • numer rachunku bankowego
- 87175000120000000040938648Zespół ds. Public Relations  
mliczek@procivium.pl
Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw 
podlewski@procivium.pl
Zespół ds. Kontaktów z Instytucjami
pawlukiewicz@procivium.pl
Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych
procivium@procivium.pl